Petra Borén Supparo

Född/ born 1963,bosatt i Göteborg/ lives in Gothenburg,Sweden

Text by Björn Berglund

Utbildning/ Education:
Nyckelviksskolan konst och hantverksutbildning, Lidingö 1982-83
Birkagårdens konstlinje, Stockholm 1983-85
Konsthögskolan Valand, Göteborg 1985-91
Fri konst och nya media, Valand, Göteborg 1998-99

Utställningar/ Solo Exhibitions:
Galleri Rotor, Göteborg 1987
Galleri du Nord, Borås 1992
Galleri 1, Göteborg 1992
Konsthallen Barbacka, Kristianstad 1994
Mölndals konsthall 1995
Galleri Svenska Bilder, Stockholm 1996
Galleri 1, Göteborg 1997
Galleri Konstepidemin, Göteborg 1997
Pannrummet, Galleri Konstepidemin, Göteborg 1999
Galleri Konstepidemin, Göteborg 2004
Galleri Brevik, Sydkoster 2004
Galleri PS, Göteborg "Annat Land" 2007
Blå Huset, Konstepidemin Göteborg 2008

Galleri Konstepidemin Göteborg "I Drömmars Land" 2011

Atypic Galerie Toulouse France 2011

Galleri Brevik, Sydkoster 2012

L'Entracte (Salon de Thé), Toulouse, France 2013

Galleri Uddenberg, Göteborg 2014

Expostition à l’Atelier, Saint-Sulpice, France 2016

Göteborgs Konstförening, Lilla Galleriet 2018

Galerie Le Confort des Étranges, Toulouse, France 2019


Samlingsutställningar/Exhibitions:
ABF Galleriet, Eskilstuna 1990
Katrineholms Konsthall 1990
Galleri konstepidemin, Göteborg 1991
Galleri 1, Göteborg (Art against Aids) 1991
Galleri Svenska Bilder, Stockholm 1992
Galleri 1, Göteborg 1993
Galleri du Nord, Borås (Food) 1994
Konsthallen, Göteborg (Sports in Art) 1995
Göteborgs Konstmuseum (Till Filmen) 1996
Göteborgs Stadsmuseum (Vetenskapsfestivalen) 1999
Atalante, Göteborg 1999
Mässan "Sverige mot narkotika" (grafik och film), Göteborg 1999
Göteborgs Stadsbibliotek 2002
Galleri Dunér, Göteborg 2004
Göteborgs Konstförening 2005
Eskilstuna Konstmuseum "Nu - Då" 2006
Galleri Konstepidemin "Drömmar och jag" 2007
Göteborgs Stadsmuseum "Konsten och Göteborg" 2007
Galleri Brevik, Sydkoster 2008
Galleri Konstepidemin "Biennalsalongen", Göteborg 2009
Galleri Konstepidemin "Nya tider nya verk", Göteborg 2012
Galleri Uddenberg, Göteborg, mikro 2014
Late Summer Art Show II, Galleri Konstepidemin, Göteborg 2015
Galleri Uddenberg, Göteborg, mikro 2015

La Muse en Goguette, Launaguet, France 2016
Galleri Uddenberg, Göteborg, mikro 2016

Galleri Uddenberg, Göteborg, mikro 2017


Representerad & inköpt av / Represented:
Statens Konstråd
Borås Kommun
Göteborgs Konstmuseum
Jönköpings Läns Landsting
Bohusläns Landsting
Kristianstads Kommun
Göteborgs Konstnämnd
Västra Götalandsregionen
Sveriges allmänna konstförening
Apoteksbolagets konstförening
Sveriges Radios konstförening

Stipendier/ Awards:
Eskilstuna konstförenings årsstipendie 1986
Siri Svenssons minnesfond för kvinnlig konstskolelev 1988
Göteborgs stads Kulturstipendie 1994
Eric Ericsons stiftelse 1997

Anna Ahrenbergsfond (1999) och Volvo (sponsor 1999)
Grez-sur-Loing 2001

Bildkonstnärsfonden 1993, 2007

Längmanska Kulturfonden 2018

Utsmyckning/Public commission:
Askimstorg, Göteborg 2000
Förskolan Torpagatan, Härlanda Göteborg 2009

Övrigt:
Musik, spelning på Kulturnatta i Blå Huset, Konstepidemin 2009